Normative Jurnal Ilmiah Hukum

DOI: https://doi.org/10.31317/normative%20jurnal%20ilmah%20hukum.v10i2%20November

Published: 2022-11-18